עיתון ``הדר`` - רעננה עירי

העיתון המקוון באחריות תלמידי כתות ד`
אשר כתבו על חוויותיהם, מפעילות "אמץ אתר"
ומהטיול השנתי לזיכרון יעקב אותן הם בחרו לתאר.
הכתבים הצעירים מכתות ו` בחרו לכתוב
על הסכנות ברשת.