עיתון בית ספר "הדר" -והגדת לבנך

קהילת ”הדר“ היקרה,

עשייה רבה מתקיימת בבית הספר, לה שותפים

מורים, הורים ותלמידים.

עיתון זה מביא לידי ביטוי חלק ממנה. הקורא בו מבחין

באהבה לבית הספר ובחדוות היצירה והעשייה.

תלמידי כיתות ג‘ האחראיים לעיתון מקוון זה: כתיבתכם

ראויה להערכה רבה היא מבטאת את החשיבה

והעצמאות שלכם.

מורותיכם וצוות בית הספר משקיעים מאמצים רבים

בלימודכם, ומלווים אתכם בהתרגשות ובהנאה במעבר

משלב אחד של הצלחה למשנהו.

ואתם – תלמידים יקרים זוכים מתוך העשייה

ולומדים תוך התנסות.

תודה לחן סגל על עריכת העיתון ועיצובו.

קריאה מהנה.

שלכם, יונה רוזנברג מנהלת ביה"ס.