הצהרת כללי אתיקה, שמירה על זכויות יוצרים וגלישה בטוחה ברשת