דבר המנהלת

דבר מנהלת בית הספר
יונה רוזנברג 

בית ספר "הדר" כמוסד לימודי, חינוכי וחברתי, פועל מתוך אמונה,
שעל כל תלמיד הבא בשעריו לחוש כי הוא רצוי ואהוב.

אני מאמינה כי טיפוח אוירה של כבוד ובטחון, תוך התחשבות בייחודו של כל תלמיד ובצרכיו, תיטע בו את הרגשת השייכות, תאפשר לו לפתח באופן מרבי את יכולותיו הקוגניטיביות והרגשיות, תעודד אותו להיות פעיל, מעורב ותורם לטובת החברה בה הוא חי. 

בתקופה בה אנו חיים-תקופה עתירת תקשורת טכנולוגית על פניה השונים-חובתו של בית הספר
להכשיר צרכן ויצרן תקשורת בקי, מיומן ונבון,
שיודע להשתמש בצורה מושכלת באמצעים העומדים לרשותו. 

בה בעת לא יזניח את התקשורת הבין-אישית, תוך קיום יחסי כבוד המבוססים על קשר רגשי עם הסובבים אותו. 

בית הספר מאמין שהקהילה בה הוא פועל,  היא חלק בלתי נפרד ממנו ולכן אחת ממטרותיו היא:
טיפוח שיתוף פעולה עקבי ופורה.

אמונות אלו הן הבסיס והמניע של הפעילות הלימודית, החינוכית והחברתית.

בית ספר "הדר" קיבל את אות המצוינות בחינוך. אני מאמינה שהטמעת ידע וערכים הקשורים ביהדות, ציונות ואזרחות היא שתבטיח את הישרדותו של העם שלנו  ותגביר את תחושות השייכות והמחויבות של כל פרט בקהילה.

החינוך הערכי הוא שיחזק בכולנו את הצורך לקחת אחריות , על החברה והסביבה בה אנו חיים.               

 אני מאחלת לכל קהילת בית הספר, שנת לימודים מוצלחת .

שלכם,

יונה רוזנברג, מנהלת בית הספר