לוח צלצולים

שיעור

משעה

עד שעה

שעור ראשון
8:00
8:50
שעור שני
8:50
9:35