לוח צלצולים

                                                                   ביום שישי לכתות ד,ה,ו'
שיעור ראשון        8.00-8.50                          שיעור ראשון    8.00-8.50
שיעור שני           8.50-9.35                          שיעור שני      8.50 -9.35
הפסקה גדולה      9.35-10:00                       הפסקה גדולה 9:35-10:00
הפסקת אוכל       10:00-10:10                      הפסקת אוכל 10:00-10:10
שיעור שלישי        10.10-11.00                      שיעור שלישי    10.10-11.00
שיעור רביעי        11.00-11.45                       שיעור רביעי   11.00- 11.45    
הפסקה            11.45-12.00                         הפסקה        11.45-11.50
 שיעור חמישי       12.00-12.45                     שיעור חמישי   11.50-12.35       
שיעור שישי         12.45-13.30