בעלי תפקידים

המבנה הארגוני של בית הספר

מנהלת:                  סיגל יהודאי
אחראית מערכת:           ביאטריס מריאנוף
אחראית משמעת:          סילבי יעקובי
 
יועצת ביה"ס –                        ניני פוגל
רכזת חינוך חברתי-ערכי –        זיוה חדרי
רכזת מתמטיקה  –                  סמדר גופר
תיקשוב –                               חן סגל
תרבות וטיולים –                     סילבי יעקובי
איכות הסביבה –                     דורית ריקוביץ
רכזת אנגלית ותורנות מורים –  ביאטריס מריאנוף
רכזת בטחון  –                        שרה זך
רכזת מוסיקה –                       בלה פנחסוב
 רכזת השתלבות-                 נופר עמיחי
רכז מדידה והערכה-             שי בר נפי
          הנהגה בית ספרית
 ניני פוגל ,  סילבי אטדגי
 אילנה קטן, סילבי יעקובי
 סמדר גופר,  זיוה חדרי