לוח צלצולים

שיעור

משעה

עד שעה

שעור ראשון
8:00
8:50
שעור שני
8:50
9:35
הפסקה
9:35
10:00
ארוחת בוקר
10:00
10:10
שעה שלישית
10:10
11:00
שעה רביעית
11:00
11:45
הפסקה
11:45
12:00
שעה חמישית
12:00
12:50
שעה שישית
12:50
13:30