בעלי תפקידים

המבנה הארגוני של בית הספר

מנהלת- סיגל יהודאי
סגנית- סילבי יעקובי
אחראית משמעת- סילבי יעקובי
יועצת ביה"ס- ניני פוגל
פסיכולוגית ביה"ס- יערה טבעון בוכמן
רכזת חינוך חברתי-ערכי- זיוה חדרי
רכזת מתמטיקה- סמדר גופר
רכזת אנגלית- ביאטריס מריאנוף
רכזת תקשוב- עינב פרוקטור
רכזת תרבות וטיולים- סילבי יעקובי
איכות הסביבה- דורית ריקוביץ
רכזת אנגלית ותורנות מורים- ביאטריס מריאנוף
רכזת בטחון- שרה זך
רכזת מוסיקה- בלה פנחסוב
רכזת השתלבות- חן סגל
רכז מדידה והערכה- שי בר נפי
הנהגה בית ספרית
 סיגל יהודאי, ניני פוגל , יערה טבעון בוכמן, סילבי יעקובי
 סמדר גופר, ביאטריס מריאנוף, חן סגל ועדי מנשה